Vagar Corp

Kompanija specijalizovana za proizvodnju,
 servis i overu kamionskih vaga

VAGAR CORP je kompanija specijalizovana za proizvodnju, servis i overu kamionskih vaga.
Kamionske vage koje proizvodi VagarCorp mogu biti nosivosti od 20 do 80 tona. Najčešći model kolskih
vaga koji se koristi u Srbiji je od 18 metara dužine i 60 tona (zbog dužine šlepera koja je oko 16 metara i
maksimalne dozvoljene bruto težine na našim putevima od 40 tona). Upravo ove kamionske vage se
najčešće poručuju i u našoj kompaniji.

Kamionske vage se dele na nekoliko načina:

Prema materijalu od kog su napravljene kamionske vage mogu biti betonske i čelične.

Prema visini kamionske vage mogu biti nadzemne i ukopane/u nivou puta.

Prema mobilnosti kamionskih vaga, mogu biti fiksne ili mobilne.

Možemo slobodno reći da nijedna od ovih karakteristika nije ni bolja ni lošija od drugih samo je pitanje
koja opcija je najbolja za vaše potrebe. 

Odluka je na vama. Zašto ovo govorimo? 

Na primer ako je teren takav da je nivo podzemnih voda visok onda je bolja nadzemna varijanta kamionske vage, ali čelična, jer su građevinski radovi za nadzemnu betonsku vagu prilično skupi… sem ako nije ekstremno prljava
delatnost, recimo otkup šećerne repe i ima puno blata, onda je betonska kamionska nadzemna vaga najbolje rešenje zbog čišćenja. Sve zavisi naravno od delatnosti kojom se bavite i šta je to što merite na kamionskim vagama.

U svakom slučaju svaka situacija je posebna pa bi bilo dobro da nas kontaktirate, ugovorimo sastanak i da
dođemo da pogledamo teren i nađemo najbolje rešenje za vas i vašu delatnost bez ikakvih obaveza za
kupovinu.
Kontaktirajte nas

Prema materijalu

Mogu biti betonske i čelične

Prema visini

Mogu biti nadzemne i ukopane/u nivou puta.

Prema mobilnosti

Mogu biti fiksne ili mobilne.

NEKE OD VAGA KOJE SMO ugradili

Kamionske vage u ponudi

Servis Kamionskih Vaga

Overa Kamionskih Vaga

Pogledaj Sve radove
 • Betonska Vaga

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.
  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.
  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.
 • Čelične vage

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.
  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.
  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.
 • Gradjevinski Radovi

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.
  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.
  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.

Pogledajte kako pravimo vage

Video sa youtube-a

Pogledajte kako pravimo vage

Video sa youtube-a

Servis i overa vaga

Trenutno samo u Srbiji održavamo preko 700 kamionskih vaga. Ubedljivo smo najveća kompanija po tom kriterijumu. Brzo reagovanje prilikom eventulanog kvara kolske vage je naša prednost, jer je velika šansa ako se nešto desi da u vašoj blizini imamo neku od servisnih ekipa koja odmah može da dođe do vas i reši problem koji je nastao.

Svaki vlasnik merila je u OBAVEZI, ako izvrši i jedno merenje kojim je kupio ili prodao nešto, da ima
overenu kamionsku vagu, jer su kazne u suprotnom visoke. Za sve  kolske vage koje mere 9 i više tona overa, ili po starom baždarenje, se radi jednom godišnje.
Pogledaj Više

CONTACT FORM HERE

Oxygen works with any forms plugin

Kontakt

Uvek smo vam na raspolaganju

envelopelicenseearthline-spacing