Blog

Sve o kamionskim (kolskim) vagama
1. novembar 2023.
Vagarska Kućica

Može biti zidana (ili iskorišćen stari objekat koji je pored), mobilna od panela ili stari kiosk. Nije bitna veličina... imamo situacije gde ljudi naprave objekat od sto kvadratnih metara gde primaju vozače, rade uzorkovanja i slično kao i situacije gde postave kontejner dimenzija 1,5x1,5 m.  Ono što je bitno i inspektoru koji overava vagu a […]

Pročitaj Više
1. novembar 2023.
Kako da koristite kamionsku vagu?

Svaki put pre nego što kamion popne na vagu, potrebno je da proverite da li je ukupna težina prikazana na indikatoru nula. Ukoliko nije, recimo pao je sneg ili kiša, potrebno je nulirati vagu pritiskom na taster „0“. Ako se kasnije taj sneg otopi, vaga će otići u minus, treba je opet nulirati.  ŠTA KADA […]

Pročitaj Više
1. novembar 2023.
Koraci Za Postavljanje Kamionske Vage?

Danas sa vama delimo korake za postavljanje kamionske vage: 1. Potrebno je da pripremite lokaciju za postavku kamionske vage: Odaberite što ravniju lokaciju sa adekvatnom drenažom i dovoljno prostora za vagu. Očistite područje od potencijalnih prepreka. Ukoliko je teren pod nagibom biće potrebno odraditi i navozne rampe. Čak i mali procenat nagiba na 18 metara […]

Pročitaj Više
1. novembar 2023.
Kako Da Održavate Kamionsku Vagu?

Danas sa vama delimo savete za održavanje kamionske vage: 1. Redovno čišćenje: Kamionske vage je potrebno redovno čistiti kako bi se prljavština otklonila na vreme ali i neke krhotine i druge materijale koji se mogu nakupiti na platformi kamionske vage. Važno je odvrnuti i poklopce gde se nalaze merne ćelije vage za merenje kamiona i […]

Pročitaj Više
1. novembar 2023.
Digitalne ili Mehaničke Vage?

Danas vam odgovaramo na pitanje koja vaga je tačnija, digitalna ili mehanička? Digitalne vage se smatraju tačnijim, jer se automatski resetuju na nulu i kod većine modela je moguće tariranje vage što kod mehaničkih nije moguće, a takođe, podešavanje vage je mnogo lakše kod digitalnih vaga. Pored toga, za popravku vage i servis vaga mnogo su lakše digitalne […]

Pročitaj Više
1. septembar 2023.
Fiksne Ili Mobilne Kamionske Vage?

Razlika između fiksnih i mobilnih kamionskih vaga jeste - kao što im samo ime govori - da su jedne fiksirane tj.“stoje u mestu“, a druge su prenosne, tačnije mobilne.  FIKSNE KAMIONSKE VAGE: Fiksne kamionske vage su one vage koje ne možete seliti sa lokacije na lokaciju, nisu prenosive, tačnije može se to odraditi u praksi, […]

Pročitaj Više
1. septembar 2023.
Nadzemne I Ukopane Kamionske Vage

Prema visini kamionske vage mogu biti nadzemne i ukopane/u nivou puta. Isto, i ovde sama reč govori, da su nadzemne one koje se nalaze iznad zemlje, tačnije iznad nivoa puta, a ukopane su u nivou puta. Na primer ako je teren takav da je nivo podzemnih voda visok onda je bolja nadzemna varijanta kamionske vage, […]

Pročitaj Više
1. septembar 2023.
Građevinski radovi – Ključ U Ruke

Pod ovim građevinskim radovima – ključ u ruke, podrazumeva se da mi sve radimo, u smislu svega što je potrebno da bi se postavila jedna kamionska vaga.  Ovo je najčešće jeftinije od angažovanja građevinskih firmi, ali je skuplja opcija nego da sami radite temelj za kamionsku vagu. U slučaju da građevinska firma koju angažujete radi […]

Pročitaj Više
1. septembar 2023.
Koja Vrsta Kamionske Vage Je Najskuplja I Zašto?

Najskuplja kamionska vaga je čelična mobilna kamionska vaga.  Ova vrsta vage za kamione ima veću cenu iz dva razloga, prvi razlog je materijal od kog je napravljena, a to je čelik, a drugi razlog je mobilnost ove vage.  O CENAMA ČELIČNIH KAMIONSKIH VAGA: Cena čelika je veća od cene betona i zato čelilčna kolska vaga […]

Pročitaj Više
1. septembar 2023.
Koji Su To Uslovi Za Puštanje Kamionske Vage U Rad?

Kako bi kamionska tj.kolska vaga mogla da se overi i da se pusti u rad, mnogo stvari je potrebno ispuniti, i praktičnih i zakonskih.  DANAS SA VAMA DELIMO NEKOLIKO NAJVAŽNIJIH: -pre i posle kamionske vage mora biti minimum 8 metara ravnog puta kako bi kamion mogao da siđe sa nje i da počne da okreće, […]

Pročitaj Više

Kontakt

Uvek smo vam na raspolaganju